‘Kleine woningcorporaties zijn zeker levensvatbaar’

Jan-Wolter Bloem: Voorzitter van de raad van commissarissen.

Jan-Wolter Bloem is sinds begin dit jaar voorzitter van de raad van commissarissen. Hij maakt de roerige tijden in de sector als toezichthouder mee. ,,Het is nu vooral de kachel aanhouden en de nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk doorstaan.’’

De advocaat vindt het een uitdaging om in deze tijd als toezichthouder te fungeren. Hij buigt zich continu over nieuwe ontwikkelingen. ,,De ontwikkelingen in de branche zijn heftig. Inkomensafhankelijke huur, het Vestia-debacle, de Woningwet, de verhuurdersheffing, bouwprojecten die stilliggen en de markt die volledig op slot zit. Het zijn ontwikkelingen waarin soms moeilijk valt te adviseren. Het zijn zaken die per maand veranderen en waarvan je in sommige gevallen weinig zicht hebt op de lange termijn. Toch moet Het Grootslag zich blijven focussen op de kerntaak, namelijk het bouwen van woningen voor mensen met lage inkomens. Dat betekent de organisatie anders inrichten, creatieve oplossingen bedenken en alle opties onderzoeken. Het is interessant om het proces te volgen en de belangen in dit spanningsveld te bewaken.’’

De grootste uitdaging is volgens Bloem hoe Het Grootslag met de veranderingen omgaat en hoe de organisatie er over vijf jaar voorstaat. Hij schets diverse scenario’s: het blijkt uiteindelijk allemaal mee te vallen, de branche is vooralsnog in staat de problemen zelf op te lossen of het idee van de woningcorporaties in hun huidige vorm blijkt een achterhaald concept te zijn.

,,Dat laatste verwacht ik niet. Ik denk zeker dat kleine woningcorporaties levensvatbaar zijn. Ik sluit niet uit dat er steeds meer wordt samengewerkt met soortgelijke corporaties. Dat gebeurt nu al in de back and frontoffice. Corporaties helpen elkaar, schuiven soms dingen door. Zit een projectontwikkelaar vast en kunnen wij het overnemen, dan doen we dat. Op die manier hebben zich bij ons de laatste tijd een aantal goede mogelijkheden voorgedaan. Dat zijn mooie dingen. Echte samenwerkingsverbanden staan nog in de kinderschoenen en een fusie is niet aan de orde. Maar het kan zijn dat we in de toekomst die kant op geduwd worden. Daarom is het goed dat in de toekomstvisie van Het Grootslag met al deze ontwikkelingen rekening wordt gehouden opdat tijdig en adequaat kan worden gehandeld.’’

Bloem heeft als voorzitter een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals het vergadertijdstip en kortere informatievoorziening, daarbij is er een nieuw lid die vooral gespecialiseerd is in volkshuisvesting in de raad. Als voorzitter voelt Bloem zich nog meer verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de woningcorporatie. Hij heeft een aantal zaken die de raad hoog op de agenda heeft staan, zoals de verhuurdersheffing, de inkomensafhankelijke huur en wonen en zorg.

,,We stellen zoveel mogelijk vragen aan de bestuurder. Wat betekenen zaken als inkomensafhankelijke huren? Wat houdt dat financieel en organisatorisch in? Het Grootslag heeft ervoor gekozen om dit vooralsnog niet toe te passen. Het geeft te veel rompslomp, mede omdat gegevens soms niet voorhanden zijn bij de belastingdienst. Maar doen we het goed? Zo niet, is er een ander model, wat zijn de verschillende scenario’s? Met zulke vragen houden we de bestuurder scherp.’’

Een andere ontwikkeling waar Bloem zich druk over maakt is de Wet Normering Topinkomens (WNT). Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe beloningsnorm voor bestuurders van woningcorporaties. Bestuurders mogen niet meer verdienen dan maximaal 130% van een ministersalaris. De beloning is afhankelijk van het aantal woningen van een corporatie. Een maximum beloning van 130% geldt alleen bij corporaties met meer dan 75.000 woningen. Daaronder gelden lagere maxima.

,,Op dit moment wordt hiertegen een landelijke procedure voorbereid. Wij houden dat ook goed in de gaten houden. Die exorbitante inkomens hoeven niet betaald te worden, maar dit is een slechte maatregel. De kwaliteit van een bestuurder van een kleine corporatie is gelijk aan die van een grotere corporatie, misschien nog wel beter omdat de bestuurder meer zelf moet doen. Stel dat bestuurders opstappen en corporaties op zoek moeten naar nieuwe mensen. Zij moeten dan wel de juiste kwaliteit in huis hebben en dat wordt niet bevorderd door deze maatregel’’, aldus Bloem. ,,Het is spannend hoe dit zich allemaal verder ontwikkelt. Als woningcorporatie moeten we kachel aanhouden, inspelen op de heftige ontwikkelingen en alle scenario’s voor de toekomst open houden, onderzoeken en toetsen aan onze doelstellingen.’’

Interview in het jaarverslag van Woningstichting Het Grootslag mei 2013

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

negentien − 4 =