Michèle Luca Hartog respecteert te allen tijde de privacy van alle gebruikers op haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en zorgvuldig wordt bewaard.

Naam onderneming
Michèle Luca-Hartog Journalist

Doel van de data opslag
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op deze website;
  • Correspondentie per telefoon of e-mail.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u een zakelijk voorstel te doen. Dat kan zijn in de vorm van een correspondentie, offerte of factuur te sturen, mits daar nadrukkelijk toestemming om is gevraagd;
  • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten, voorwaarden en producten.

Geldigheidsduur van de data opslag
Ik zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de zakelijke doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamelen.

Delen van dataopslag
Ik verstrek nimmer uw gegevens aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming om is gevraagd.

Inzage in data opslag
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of op aanvraag te laten verwijderen. U kunt mij een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier of mailadres. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van data opslag
Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mijn contactformulier of mailadres.

Reageren
Als u wenst te reageren op mijn privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen.